Tālrunis: +371 20076860 - E-pasts: info@biznesapartneri.lv

Pārdošanas veicināšanas programmas

Produktu pārdošanas apjoma palielināšana

Uzņēmums programmas koordinatoriem sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo informāciju par saviem produktiem (precēm / pakalpojumiem), kuri šo informāciju nodod tālāk saviem sadarbības partneriem.

Intereses gadījumā par uzņēmuma produktu, potenciālais klients vēršas pie sadarbības partnera un tas informē uzņēmumu par šo konkrēto interesentu. Uzņēmums sazinās ar to, un var sākties pārdošanas process.

Veiksmīga pārdošanas rezultāta sasniegšanas gadījumā, uzņēmums konkrētam sadarbības partnerim izmaksā komisiju, noteiktu procentu apmērā no darījuma summas, par kuru vienošanās panākta iepriekš ar programmas koordinatoriem.

Pieteikties programmai

Produktu pārdošanas apjoma un zīmola atpazīstamības palielināšana

Šī programma papildina iepriekšējo ar to, ka programmas koordinators arī informē sadarbības partnerus par uzņēmumu (nosaukums, logo), kurš piedāvā produktus (preces / pakalpojumus), par kuriem tiek izplatīta informācija.

Šajā gadījumā no uzņēmuma puses tiek paredzēts līdzmaksājums, kā kompensācija par tiem interesentiem, kas vērsīsies pie uzņēmuma nepastarpināti, nevis ar sadarbības partnera palīdzību, kurš būs informāciju par uzņēmuma piedāvājumu līdz potenciālajiem klientiem nogādājis.

Pieteikties programmai

Intensīva produktu pārdošanas apjoma un zīmola atpazīstamības palielināšana

Informācijas apmaiņa noris intensīvāk, jo tiek izgatavoti īpaši reklāmas materiāli – banneri internetam, īpaši reklāmas attēli utt. Informatīvo materiālu izgatavošanu apmaksā uzņēmums, parasti izmaksas nav lielākas par dažiem simtiem eiro.

Šajā apakšprogrammā iespējai divi sadarbības varianti – reklāmas materiālu izgatavošana ar norādi uz uzņēmuma nosaukumu / logo vai bez tā. Uzņēmuma identificējošu elementu iekļaušanas gadījumā, tāpat kā iepriekšējā apakšprogrammā, tiek paredzēts daļējs līdzmaksājums, kā kompensācija par tiem interesentiem, kas vērsīsies pie uzņēmuma nepastarpināti.

Pieteikties programmai

Produktu pārdošanas apjoma palielināšana, jauna zīmola izveide

Šī apakšprogramma ir pieejama uzņēmumiem atsevišķi vai kā iepriekšējo apakšprogrammu papildinājums. Tās unikālā atšķirība – LUAC mārketinga eksperti izveido jaunu zīmolu / nosaukumu, ar kura palīdzību reklamē uzņēmuma produktus (preces / pakalpojumus). Atkarībā no produkta specifikas, iespējamas variācijas par to, kurš sadarbības partneris saņem naudas līdzekļus no klienta, kura puse veic piegādi un apkalpošanu.

Piemēram, tiek izveidots jauns kafijas zīmols COFFEE EXCLUSIVE PRO, programmas koordinatori reklamē šī nosaukuma kafiju, tās unikālās īpašības, nodrošina iegādes iespēju, bet piegādi klientiem veic kafijas grauzdētava X, kura atsevišķi marķē / iepako šī zīmola produkciju un nodrošina tās pieejamību savu produktu klāstā.

Pieteikties programmai

ROI mārketings

Roi (Return On Investment) mārketings ir mārketinga tehnika, ar kā palīdzību tiek mērīta aktivitātēs ieguldīto investīciju atdeve. Izvirzot konkrētus, precīzi izmērāmus kritērijus, tiek aprēķināts ieguldīto līdzekļu lietderīgums.

Būtībā sadarbība ar uzņēmumu pēc formas ir līdzīga kā ar jebkuru citu mārketinga, reklāmas vai PR sabiedrību, vien ar to atšķirību, ka mārketinga / reklāmas budžets tiek korelēts ar sasniegto rezultātu, kas kā jau noprotams ir viens – pārdošanas apjoma un klientu skaita pieaugums.

Pieteikties programmai

Produktu pārdošanas apjoma palielināšana ārvalstu tirgos

Visas iespējas pārdošanas dinamikas uzlabošanai, kas iespējamas vietējā tirgū, ir adaptējamas arī ārvalstīm.

Lūdzu, sazinieties ar programmas koordinatoriem par Jūsu vēlamajiem eksporta tirgiem, sniedzot informāciju par sava produkta specifiku, lai sadarbībā ar Latvijas Eksportpadomi tiktu sagatavota īpaša sadarbības programma jaunu klientu piesaistei ārzemēs tieši Jūsu uzņēmumam.

Pieteikties programmai

Papildināt info

Back to Top